Rəhbərlik

Məmmədov Qaya Vaqif oğlu

Məmmədov Qaya Vaqif oğlu

Təftiş Komissiyasının Müstəqil Üzvü

Təftiş Komissiyası

Məmmədov Qaya Vaqif oğlu 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Muzey işi və abidələrin mühafizəsi” fakültəsini “Muzeyşünaz” ixtisası üzrə bitirmişdir.

2007-ci ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Ümumi iqtisadiyyat” fakültəsini “Maliyyə və kredit”  ixtisası üzrə bitirmişdir.

2012-ci ildən “Atəşgah” SŞ-də çalışır.

2018-ci ildən “Atəşgah” SŞ-də Risklərin idarəedilməsi şöbəsinin müdiridir.

2019-cu ildən etibarən “Atəşgah” SŞ-də Təftiş Komissiyasının Müstəqil üzvüdür.