Rəhbərlik

Reyhan Bədəlova Şahnəzər qızı

Reyhan Bədəlova Şahnəzər qızı

Baş mühasib

Maliyyə departamenti

1994-cü ildə Azərbaycan Texniki Universitetini bitirmişdir.

1999-cu ilə qədər Azərbaycan Respublikası Aqrar Sənaye Bankında işləmişdir.

2002-ci ildən “Atəşgah” Sığorta Şirkətində işləmiş, 2009-cu ildən “Atəşgah Həyat”

Sığorta Şirkətində Baş mühasib vəzifəsində çalışır.