О компании

Первая компания по страхованию жизни в Азербайджане – СК «Атешгах Жизнь» была учреждена в марте 1998 года, и согласно новым требованиям закона «О страховой деятельности» в декабре 2008 года прошла регистрацию для предоставления услуг по страхованию жизни.

Компания оказывает следующие виды страхования жизни: срочное страхование жизни, накопительное страхование жизни, кредитное страхование жизни, страхование от критических заболеваний и обязательное страхование жизни от утраты трудоспособности в результате профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве. Страховая компания «Атешгах Жизнь» оказывает услуги страхования как физическим, так и юридическим лицам.

СК «Атешгах Жизнь» стала первой компанией в Азербайджане, получившей бессрочную лицензию на оказание услуг обязательного страхования от утраты трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве в соответствии с законом Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании от потери трудоспособности в результате профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве».

В страховой компании «Атешгах Жизнь» работают более 80 сотрудников. Компания организует регулярные тренинги для сотрудников с целью обеспечения профессионального обслуживания клиентов.

В число клиентов компании входят такие крупные компании, как BP, Statoil, Azeri M.I. Drilling, сотовые операторы Azercell, Bakcell, Azerfon и другие.

Компания, входящая в страховую группу «Атешгах», имеет разветвлённую сеть офисов, представленную тринадцатью офисами в Баку, а также офисами в Сумгаите, Гяндже, Ленкорани, Шеки, Хачмазе, Мингечевире, Исмаиллы, Сальяне, Имишли и Барде.

Помимо этого, СК «Атешгах Жизнь» предоставляет услуги страхования посредством партнерской сети. В число надёжных партнеров страховой компании входят Access Bank, Bank of Baku, DemirBank, YapıKredi Bank и многие другие финансовые учреждения.

Tarixçə

1998

Учреждение первой компании в Азербайджане по медицинскому страхованию – «Шафаг».

2008

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq həyat sığortası üzrə “Atəşgah Həyat” şirkətinin yaradılması.

“Atəşgah” SŞ və “Kavkaz Sığorta” ASC – nin sığorta şirkətləri qrupu altında birləşdirilməsi.

2009

Korporativ stilin dəyişilməsi.

«Atəşgah Həyat» həyat sığortası xidmətlərini göstərmək üçün müddətsiz lisenziyanın alınması.

Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, «Kavkaz» SŞ Azərbaycanda ilk həyat sığortası şirkəti olan “Atəşgah Həyat” adlandırılm

2010

«Atəşgah Həyat” SŞ “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq xidmət göstərmək üçün ilk lisenziya almışdır.

2013

“Atəşgah Həyat” SŞ və Azərbaycanın digər iki həyat sığortası «Paşa Həyat» və «Qala Həyat» şirkətlərinin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti ilə əməkdaşlıq və tərəfdaşlı

2014

“Atəşgah Həyat” SŞ İcbari Sığorta Bürosunun üzvü oldu

2016

“Atəşgah Həyat” SŞ Azərbaycan İpoteka Fondunun müvəkkil sığorta şirkətlərinin yenilənmiş siyahısına daxil edildi

2017

“Atəşgah Həyat” SŞ Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən “Şəffaf vergi partnyorluğu” statusuna layiq görüldü

2018

“Atəşgah Həyat” SŞ Bakı Fond Birjasının (BFB)“Listinq Məsləhət Proqramı”na qoşuldu.

2020

“Atəşgah Həyat” SŞ şirkətdaxili elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin tətbiqini WSS sistemi vasitəsilə həyata keçirmişdir.

2021

Проведена ресертификация СК «Атешгах Жизнь» по ISO 9001:2015.

Запущен новый корпоративный сайт СК «Атешгах Жизнь».

Личный кабинет был обновлен и предоставлен для использования клиентам.

2022

Социальные сети СК "Атешгах Жизнь" обновились и были представлены в современном стиле.

2023

В ООО «Атешгах Жизнь» учредили отдел телемаркетинга.

Наши выплаты

27 111 809 АЗН
2016 / Страховые выплаты
55 046 153 АЗН
2017 / Страховые выплаты
14 720 300 АЗН
2018 / Страховые выплаты
19 131 144 АЗН
2019 / Страховые выплаты
39 980 085 АЗН
2020 / Страховые выплаты
31 556 991 АЗН
2020 / Страховые выплаты