Safe future with reliable insurance

Everyone wants to make plans for the near future and raise funds for it.

Client portal

Hər insan öz yaxın gələcəyi üçün müəyyən planlar qurmağı və bunun üçün vəsait toplamağı arzulayır. «Atəşgah Həyat» Sığorta Şirkəti bugün vətəndaşlara bir çox maddi məsələlərin sınanmış həll yolu olan həyatın yığım sığortasını təklif edir.

Hər insan öz yaxın gələcəyi üçün müəyyən planlar qurmağı və bunun üçün vəsait toplamağı arzulayır. «Atəşgah Həyat» Sığorta Şirkəti bugün vətəndaşlara bir çox maddi məsələlərin sınanmış həll yolu olan həyatın yığım sığortasını təklif edir.
Hər insan öz yaxın gələcəyi üçün müəyyən planlar qurmağı və bunun üçün vəsait toplamağı arzulayır. «Atəşgah Həyat» Sığorta Şirkəti bugün vətəndaşlara bir çox maddi məsələlərin sınanmış həll yolu olan həyatın yığım sığortasını təklif edir.
Hər insan öz yaxın gələcəyi üçün müəyyən planlar qurmağı və bunun üçün vəsait toplamağı arzulayır. «Atəşgah Həyat» Sığorta Şirkəti bugün vətəndaşlara bir çox maddi məsələlərin sınanmış həll yolu olan həyatın yığım sığortasını təklif edir.

Endowment Life Insurance

Everyone wants to make plans for the nearest future and save money for it. Today, “Ateshgah Life” Insurance Company offers Endowment Life Insurance, that can solve lots of financial problems.

Anticoronavirus Insurance

Insurance coverage against COVID-19 is a timely created solution with taking care of the customer’s safety and health.

Term life Insurance

Term life insurance is one of the simplest and most inexpensive programmes available.

About company

Azerbaijan’s first life insurance company, Ateshgah Life was established in March 1998 and passed its registration for provision of life insurance services in compliance with the requirements of the Law On Insurance Activities in December..

Read more
About us