Rəhbərlik

Azər Əliyev Əmiraslan oğlu

Azər Əliyev Əmiraslan oğlu

İdarə Heyətinin Sədri

İdarə Heyəti

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Maliyyə və kredit» fakültəsini bitirmişdir. İqtisad elmləri namizədidir.

2012-ci ildən «Atəşgah» SŞ-də Maliyyə departamentinin direktoru vəzifəsində işləyib.

2015-ci ilin oktyabrından «Atəşgah» SŞ-də İdarə Heyəti Sədrinin müavini vəzifəsində çalışıb.

2016-cı ilin dekabr ayından etibarən «Atəşgah Həyat» SŞ-nin İdarə Heyətinin Sədridir.