Rəhbərlik

Direktorlar Şurası

İntiqam Hüseynov Təmraz oğlu

“Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkətinin Direktorlar Şurasının sədri

Tələt Səfərov Abbasqulu oğlu

”Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkətinin Direktorlar Şurasının üzvü

Elçin Əhmədov Rəşid oğlu

”Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkətinin Direktorlar Şurasının Müstəqil üzvü

İdarə Heyəti

Azər Əliyev Əmiraslan oğlu

İdarə Heyətinin Sədri

Orxan Şirinli Rasim oğlu

İdarə Heyəti Sədrinin müavini

Baxşəliyev Xaqani Firdusi oğlu

İdarə Heyətinin üzvü

Həsənova Şəfəq Oqtay qızı

İdarə Heyətinin üzvü

Audit Komitəsi

İntiqam Hüseynov Təmraz oğlu

Audit Komitəsinin Sədri

Daxili audit xidməti

Mehman Əliyev Mail oğlu

Daxili audit xidmətinin rəhbəri

Maliyyə departamenti

Aktuar hesablamalar şöbəsi

Direktorlar

Natiq Əmircanov Sahabin oğlu

Korporativ idarəetmə və hüquqi təminat üzrə direktor

Məmmədova Sevinc Hamlet qızı

İnsan kapitalı və təşkilati inkişaf üzrə direktor