Rəhbərlik

Direktorlar Şurası

İntiqam Hüseynov Təmraz oğlu

“Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkətinin Direktorlar Şurasının sədri

Tələt Səfərov Abbasqulu oğlu

”Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkətinin Direktorlar Şurasının üzvü

Elçin Əhmədov Rəşid oğlu

”Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkətinin Direktorlar Şurasının üzvü

İdarə Heyəti

Azər Əliyev Əmiraslan oğlu

İdarə Heyətinin Sədri

Orxan Şirinli Rasim oğlu

İdarə Heyəti Sədrinin müavini

Baxşəliyev Xaqani Firdusi oğlu

İdarə Heyətinin üzvü

Mustafayeva Ayla Elman qızı

İdarə Heyətinin üzvü

Həsənova Şəfəq Oqtay qızı

İdarə Heyətinin üzvü

Təftiş Komissiyası

Natiq Əmircanov Sahabin oğlu

Korporativ idarəetmə və hüquqi təminat üzrə direktor

Maliyyə departamenti

Aktuar hesablamalar şöbəsi

Daxili audit xidməti

Mehman Əliyev Mail oğlu

Daxili audit xidmətinin rəhbəri