Rəhbərlik

Nərmin Fərzalıyeva Eldəniz qızı

Nərmin Fərzalıyeva Eldəniz qızı

Məsul aktuari

Aktuar hesablamalar şöbəsi

2014-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Mexanika riyaziyyat” fakültəsini  “Riyaziyyat” ixtisası üzrə bitirmişdir. 2016-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Kompüter mühəndisliyi” ixtisası üzrə magistr pilləsi üzrə təhsil almışdır. 2016-ci ildən etibarən “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkətində çalışır. Hazırda “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkətində Aktuar hesablamaları şöbəsinin məsul aktuarisidir.