Rəhbərlik

Natiq Əmircanov Sahabin oğlu

Natiq Əmircanov Sahabin oğlu

Korporativ idarəetmə və hüquqi təminat üzrə direktor

Direktorlar

1990-cı ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “İqtisadiyyat və istehsalın idarəedilməsi” fakültəsini “İqtisadi informasiyanın avtomatlaşdırmış işlənməsinin təşkili” ixtisası üzrə bitirmişdir. 

1998-ci ilə qədər bank sahəsində fəaliyyət göstərmişdir. 1998-ci ildən sığorta sahəsində - “Atəşgah” Sığorta Şirkətində çalışır. “Atəşgah”  Sığorta Şirkətində bir sıra vəzifələr tutmuşdur. 

Hazırda “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkətinin  Təftiş Komissiyasının Sədridir.