Rəhbərlik

Baxşəliyev Xaqani Firdusi oğlu

Baxşəliyev Xaqani Firdusi oğlu

İdarə Heyətinin üzvü

İdarə Heyəti

Baxşəliyev Xaqani Firdusi oğlu 2005-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Neft və qazın geologiyası” fakültəsini bitirmişdir.

2010 ci ildə “Atəşgah” SŞ-nə işə qəbul olaraq müxtəlif dövrlərdə bir sıra vəzifələr tutmuşdur.

2018-ci ilin oktyabrından isə “Atəşgah Həyat” SŞ İdarə Heyətinin üzvü seçilmişdir.